Outils pour utilisateurs

Outils du site


f:flacourtiaceae

Flacourtiacées

Flacourtiaceae

La famille Flacourtiaceae fait partie du groupe principal des angiospermes (plantes à fleurs) .

La famille des Flacourtiaceae sont une famille de plantes dicotylédones. Elle compte environ 80 genres regroupant plus de 800 espèces.

Liste des genres

- Ahernia - Aphaerema - Azara - Baileyoxylon - Banara - Bartholomaea - Bembicia - Bennettiodendron - Buchnerodendron - Byrsanthus - Calantica - Caloncoba - Camptostylus - Carpotriche - Carrierea - Casearia - Chiangiodendron - Chlorocarpa - Dasylepis - Dissomera - Dovyalis - Eleutherandra - Erythrospermum - Euceraea - Flacourtia - Grandidiera - Gynocardia - Hasseltia - Hasseltiopsis - Hecatostemon - Hemiscolopia - Homalium - Hydnocarpus - Idesia - Itoa - Kiggelaria - Laetia - Lasiochlamys - Lindackeria - Ludia - Lunania - Macrohasseltia - Mayna - Mocquerysia - Neopringlea - Neoptychocarpus - Neosprucea - Olmediella - Oncoba - Ophiobotrys - Osmelia - Pangium - Peterodendron - Phyllobotryon - Phylloclinium - Pineda - Pleuranthodendron - Poggea - Poliothyrsis - Priamosia - Prockia - Prockiopsis - Pseudoscolopia - Pseudosmelia - Rawsonia - Ryania - Ryparosa - Samyda - Scaphocalyx - Scolopia - Soyauxia - Tetrathylacium - Tisonia - Trichadenia - Trichostephanus - Trimeria - Xylosma - Xylotheca - Zuelania

f/flacourtiaceae.txt · Dernière modification : 09/02/2023 19:29 de Un utilisateur non connecté