Outils pour utilisateurs

Outils du site


e:euphorbiaceae

Euphorbiacées

Euphorbiaceae

La famille Euphorbiaceae fait partie du groupe principal des angiospermes (plantes à fleurs).

La famille des Euphorbiaceae (Euphorbiacées) regroupe des plantes dicotylédones, cosmopolites sauf dans les régions arctique et antarctique. La famille des Euphorbiaceae est parmi les 5 familles de plantes à fleurs les plus vastes avec plus de 6 000 espèces réparties en 200 à 300 genres.

Liste des genres

- Acalypha - Acidocroton - Acidoton - Actephila - Adelia - Adenochlaena - Adenocline - Adenopeltis - Adenophaedra - Adriana - Aerisilvaea - Afrotrewia - Agrostistachys - Alchornea - Alchorneopsis - Aleurites - Algernonia - Alphandia - Amanoa - Amperea - Amyrea - Andrachne - Angostyles - Annesijoa - Anomalocalyx - Anthostema - Aparisthium - Apodiscus - Aporusa - Argomuellera - Argythamnia - Aristogeitonia - Ashtonia - Astrocasia - Astrococcus - Austrobuxus - Avellanita - Baccaurea - Baliospermum - Baloghia - Benoistia - Bernardia - Bertya - Beyeria - Blachia - Blotia - Blumeodendron - Bocquillonia - Bonania - Borneodendron - Bossera - Botryophora - Breynia - Bridelia - Calvacoa - Calycopeplus - Canaca - Caperonia - Caryodendron - Casabitoa - Celaenodendron - Celianella - Cephalocroton - Cephalomappa - Chaetocarpus - Chascotheca - Cheilosa - Chiropetalum - Chlamydojatropha - Chondrostylis - Chonocentrum - Choriceras - Chrozophora - Cladogelonium - Cladogynos - Claoxylon - Claoxylopsis - Cleidiocarpon - Cleidion - Cleistanthus - Clutia - Cnesmone - Cnidoscolus - Cocconerion - Codiaeum - Colliguaja - Conceveiba - Cordemoya - Croizatia - Croton - Crotonogyne - Crotonogynopsis - Crotonopsis - Ctenomeria - Cubanthus - Cyrtogonone - Cyttaranthus - Dalechampia - Dalembertia - Deuteromallotus - Deutzianthus - Dichostemma - Dicocleidion - Dicoelia - Didymocistus - Dimorphocalyx - Discocarpus - Discoclaoxylon - Discoglypremna - Dissiliaria - Ditaxis - Ditta - Dodecastigma - Domohinea - Doryxylon - Droceloncia - Drypetes - Duvigneaudia - Dysopsis - Elaeophorbia - Elateriospermum - Eleutherostigma - Endadenium - Endospermum - Enriquebeltrania - Epiprinus - Eremocarpus - Erismanthus - Erythrococca - Euphorbia - Excoecaria - Fahrenheitia - Flueggea - Fontainea - Garcia - Gavarretia - Givotia - Glochidion - Glycydendron - Glyphostylus - Grimmeodendron - Grossera - Gymnanthes - Haematostemon - Hamilcoa - Hevea - Heywoodia - Hieronima - Hippomane - Homonoia - Hura - Hyaenanche - Hylandia - Jablonskia - Jatropha - Joannesia - Kairothamnus - Keayodendron - Klaineanthus - Koilodepas - Lachnostylis - Lasiococca - Lasiocroton - Lautembergia - Leeuwenbergia - Leidesia - Leptonema - Leptopus - Leucocroton - Lingelsheimia - Lobanilia - Loerzingia - Longetia - Mabea - Macaranga - Maesobotrya - Mallotus - Manihot - Manihotoides - Manniophyton - Maprounea - Mareya - Mareyopsis - Margaritaria - Martretia - Megistostigma - Meineckia - Melanolepis - Mercurialis - Micrandra - Micrandropsis - Micrantheum - Micrococca - Mildbraedia - Mischodon - Moacroton - Monadenium - Monotaxis - Moultonianthus - Myladenia - Myricanthe - Nealchornea - Necepsia - Neoboutonia - Neoguillauminia - Neoholstia - Neoroepera - Neoscortechinia - Neotrewia - Octospermum - Oldfieldia - Oligoceras - Omalanthus - Omphalea - Omphellantha - Ophthalmoblapton - Oreoporanthera - Ostodes - Pachystroma - Pachystylidium - Pantadenia - Paradrypetes - Paranecepsia - Parapantadenia - Parodiodendron - Pausandra - Pedilanthus - Pentabrachion - Petalodiscus - Petalostigma - Philyra - Phyllanoa - Phyllanthus - Pimelodendron - Piranhea - Plagiostyles - Platygyna - Plukenetia - Podadenia - Podocalyx - Pogonophora - Poilaniella - Poinsettia - Polyandra - Poranthera - Protomegabaria - Pseudagrostistachys - Pseudanthus - Pseudocroton - Pseudolachnostylis - Pterococcus - Ptychopyxis - Putranjiva - Pycnocoma - Reutealis - Reverchonia - Richeria - Richeriella - Ricinocarpus - Ricinodendron - Ricinus - Rockinghamia - Romanoa - Sagotia - Sampantea - Sandwithia - Sapium - Sauropus - Savia - Scagea - Schinziophyton - Sebastiania - Securinega - Seidelia - Senefeldera - Senefelderopsis - Sibangea - Spathiostemon - Speranksia - Sphaerostylis - Sphyranthera - Spirostachys - Spondianthus - Stachyandra - Stachystemon - Stillingia - Strophioblachia - Sumbaviopsis - Suregada - Symphyllia - Synandenium - Syndyophyllum - Tacaruna - Tannodia - Tapoides - Tetracoccus - Tetraplandra - Tetrorchidium - Thecacoris - Thyrsanthera - Tragia - Tragiella - Trevia - Trigonopleura - Trigonostemon - Vaupesia - Vernicia - Vigia - Voatamalo - Wetria - Whyanbeelia - Wielandia - Zimmermannia - Zimmermanniopsis

e/euphorbiaceae.txt · Dernière modification : 09/02/2023 19:29 de Un utilisateur non connecté